facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Projekt "Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki" współfinansowany jest w kwocie 2 916 662,00 zł, przez Wojewodę Mazowieckiego w 2017 roku w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej

Ogłosiliśmy przetarg na jedną z dwóch największych tegorocznych inwestycji drogowych.

Pod koniec roku mieliśmy dla wielu Państwa dobre informacje. Wniosek Marek o rządowe dofinansowanie z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na rozbudowę ulic Zygmuntowskiej i Zagłoby znalazł się wysoko w rankingu wojewody i ostatecznie uzyskał 3 mln zł wsparcia. W finansowaniu tej inwestycji drogowej pomoże też powiat wołomiński, który przekaże 2 mln zł.

Wczoraj marecki samorząd ogłosił postępowanie przetargowe.
- To jedna z dwóch kluczowych dróg dla tej części miasta. Połączy ona drogę powiatową (ul. Kościuszki) z drogą krajową nr 8. Będzie też kluczowa przy projektowaniu i wykonaniu kanalizacji deszczowej w sąsiednich ulicach – podkreśla Jacek Orych, burmistrz Marek.
W ramach inwestycji m.in.:
- zostaną wykonane prace rozbiórkowe obecnej nawierzchni
- powstanie kanalizacja deszczowa z oczyszczalnią wód opadowych
- zostanie ułożona kanalizacja sanitarna (ul. Zagłoby, Kordeckiego, Kozacka, Tatarska)
- na ul. Zygmuntowskiej i Zagłoby zostanie położona nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (asfaltowa)
- wzdłuż tego ciągu powstaną: chodniki, droga rowerowa, skrzyżowania i zjazdy do posesji
- zostanie przebudowana sieć elektroenergetyczna i oświetlenie

Szczegóły przetargu http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2017/10

Samorząd czeka na oferty wykonawców do 15 marca. O wyborze zdecydują dwa kryteria: cena (waga 60) oraz okres gwarancji i rękojmi (waga 40). Jeśli chodzi o to drugie kryterium, to minimalny okres wynosi 36 miesięcy, maksymalny – 84 miesiące. Termin odbioru prac określono na 25 października 2017 roku.

Środa, 1 marca 2017

Projekty

Kontakt

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
urzad.miasta@marki.pl
Godziny pracy:
pn: 8-16
wt: 8-16
śr: 8-18
cz: 8-16
pt: 8-14

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa