Projekty finansowane z Budżetu Państwa lub z państwowych funduszy celowych

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 2016

Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Marki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 56.631,00 zł.

Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Marki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 56.631,00 zł.

NAZWA:

Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Marki

 

CEL:

Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych jakim są odpady azbestowe

 

OPIS:

Pod koniec sierpnia 2016 r. miasto realizowało zadanie pn. „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki”, które w 85% zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przetarg na realizację usługi wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek. Zakres prac obejmował w szczególności odbiór od mieszkańców, transport i utylizację na uprawnionym do przyjęcia odpadów niebezpiecznych składowisku odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05*. W ramach realizacji tego zadania z terenu miasta Marki odebrano 262,52 Mg płyt azbestowych.

 

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu: 66.624,95 zł

Dotacja: 56.631,00 zł

Wkład własny: 9.993,95 zł

 

ŹRÓDŁO DOTACJI:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

 

transport/utylizacja eternitu

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry