facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.270,00 zł.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 2017

NAZWA:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki


CEL:

Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych jakim są odpady azbestowe


OPIS:

W czerwcu 2017 roku Marki realizowały zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki”, które w 85 proc. zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Konkurs ofert na realizację tej usługi wygrała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Piotr” Piotr Jaczyński, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 38B, 05-084 Leszno. Zakres prac obejmował będzie w szczególności odbiór od mieszkańców, transport i unieszkodliwienie na uprawnionym do przyjęcia odpadów niebezpiecznych składowisku odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05*. Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców oszacowano, iż do unieszkodliwienia jest 53,532 tony płyt azbestowych.

 

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu: 12.083,24 zł

Dotacja: 10.270,00 zł

Wkład własny: 1.813,24 zł


ŹRÓDŁO DOTACJI:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Galeria

Projekty

Kontakt

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
urzad.miasta@marki.pl
Godziny pracy:
pn: 8-16
wt: 8-16
śr: 8-18
cz: 8-16
pt: 8-14

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa