Projekty finansowane z Budżetu Państwa lub z państwowych funduszy celowych

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 2017

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.270,00 zł.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.270,00 zł.

NAZWA:

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki

 

CEL:

Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych jakim są odpady azbestowe

 

OPIS:

W czerwcu 2017 roku Marki realizowały zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki”, które w 85 proc. zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Konkurs ofert na realizację tej usługi wygrała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Piotr” Piotr Jaczyński, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 38B, 05-084 Leszno. Zakres prac obejmował będzie w szczególności odbiór od mieszkańców, transport i unieszkodliwienie na uprawnionym do przyjęcia odpadów niebezpiecznych składowisku odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05*. Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców oszacowano, iż do unieszkodliwienia jest 53,532 tony płyt azbestowych.

 

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu: 12.083,24 zł

Dotacja: 10.270,00 zł

Wkład własny: 1.813,24 zł

 

ŹRÓDŁO DOTACJI:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

 

zdjęcie: stos eternitu czeka na utylizację

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry