facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych R-7, R-7-1, R-7-1-1 (etap II) dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 283.473,00 zł

Modernizacja rowów melioracyjno komunalnych R-7, R-7-1, R-7-1-1 - etap II

NAZWA:

Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych R-7, R-7-1, R-7-1-1 (etap II)


CEL:

Poprawa jakości urządzeń melioracyjno-komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki


OPIS:

W 2015 roku zostały wyremontowane dolne odcinki rowów R-7 oraz R-7-1. W 2016 roku został wyremontowany przepust pod ulicą Lisa Kuli w Markach, z uwagi na jego zły stan techniczny oraz zmniejszenie przepływu wody.

Zakres prac (na rowach R-7, R-7-1, R-7-1-1) objętych dokumentacją projektową obejmuje:

1)       ukształtowanie profilu podłużnego oraz przekroju poprzecznego odcinków odkrytych rowów objętych dokumentacją projektową,

2)       umocnienie odcinków odkrytych, objętych dokumentacją projektową, dna rowu płytami chodnikowymi na podsypce piaskowej oraz skarp rowów ażurowymi płytami typu EKO na geowłókninie,

3)       umocnienie ekopłytą oraz korekta niwelety odcinków odkrytych:

                a) rów R-7: 478m,

                b) rów R-7-1: 645m,

                c) rów R-7-1-1: 165m,

4)       remont przepustów na rowie R-7-1 o łącznej długości: 134m,

5)       prace odmuleniowe:

                a) odmulenie dna rowu o szerokości 0,50m: 1331m,

                b) odmulenie rurociągów fi 0,50m: 120m,

                c) odmulenie rurociągów fi 0,60m: 208m,

                d) odmulenie rurociągu fi 0,45x0,75: 65m.

Prace, zgodnie z projektem umowy, mają zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do 30 września 2017 roku. Dokumentacja przetargowa znajduje się TU.

 

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu: 635.883,59 zł

Dotacja: 283.473,00 zł

Wkład własny: 352.410,59 zł


ŹRÓDŁO DOTACJI:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Galeria

Projekty

Kontakt

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
urzad.miasta@marki.pl
Godziny pracy:
pn: 8-16
wt: 8-16
śr: 8-18
cz: 8-16
pt: 8-14

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa