Projekty finansowane z Budżetu Państwa lub z państwowych funduszy celowych

EkoMarki - obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska

NAZWA:

"EkoMarki - obywatelskie inicjatywy na rzecz środowiska"

 

OPIS:

Fundacja Sendzimira we współpracy z Urzędem Miasta Marki oraz mieszkańcami Marek zrealizowała projekt "EkoMarki - obywatelskie inicjatywy lokalne na rzecz środowiska", finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach inicjatyw, przeprowadzone zostało m. in. sprzątanie lasów, oczyszczanie zbiorników wodnych z nagromadzonych śmieci, zakładanie ogrodów deszczowych, monitoring pomników przyrody. Dzięki realizacji projektu EkoMarki zwiększymy świadomość i odpowiedzialność mieszkańców za miejsce, w którym mieszkają.

Realizatorem projektu jest Fundacja Sendzimira.

Znalezione obrazy dla zapytania fundacja sendzimira

Realizowane inicjatywy:

 1. SOS dla Kruczka - Powstrzymanie dewastacji lasów wokół Jeziora Kruczek.
 2. Sponsoring dla skrzydlatych - akcja zakładania budek dla ptaków i nietoperzy w celu zwiększenia liczby potencjalnych miejsc lęgowych i gniazdowych tych zwierząt (więcej informacji).
 3. Monitoring pomników przyrody w Gminie Miasto Marki - akcja inwentaryzacji pomników przyrody w gminie przeprowadzona przez uczniów szkół gimnazjalnych, w ramach której powstanie mapa on-line (więcej informacji).
 4. Monitoring przyrodniczy rzeki Długiej - akcja inwentaryzacji przyrodniczej i waloryzacji krajobrazowej okolic rzeki Długiej, w czasie której uczniowie szkół gimnazjalnych z Marek przygotują interaktywną mapę przyrody tej okolicy (więcej informacji).
 5. Nasz las - nasze życie - społeczna akcja sprzątania lasu (więcej informacji).
 6. Przywracamy mieszkańcom Jezioro Czarne - społeczna akcja sprzątania okolic zbiornika wodnego (więcej informacji).
 7. Skwer bł. Bronisława Markiewicza - zielony zakątek w centrum miasta - stworzenie ogrodu deszczowego na obszarze skweru w mieście Marki (więcej informacji).
 8. Bocianie gniazdo - BOCIEKocham - stworzenie potencjalnego miejsca gniazdowania bociana białego poprzez postawienie dwóch platform na gniazda (więcej informacji).
 9. Ścieżka przyrodnicza w "Dębowym lesie" - społeczna akcja sprzątania terenu leśnego w okolicy osiedla oraz zapewnienie ptakom potencjalnych miejsc lęgowych przez wywieszenie budek lęgowych (więcej informacji).
 10. Rekultywacja okolic placu zabaw za Kwitnącym Osiedlem - uprzątnięcie terenu w okolicy osiedla i postawienie koszy na odpady, a także posadzenie na tym terenie drzew (więcej informacji).
 11. Oczyszczenie zbiorników wodnych w "Dębowym lesie" - społeczne akcje sprzątania obszarów nad zbiornikami wodnymi, ustawienie koszy na odpady.
 12. Filtrujące rondo - stworzenie na jednym z rond w Markach ogrodu deszczowego.
 13. Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających - zakup i montaż w terenie w okolicy jednego z osiedli w Markach budek i domków dla owadów zapylających (pszczół, błonkówek) (więcej informacji).
 14. Ogród deszczowy - zaprojektowanie i budowa ogrodu deszczowego na terenie szkoły podstawowej w Markach (więcej informacji).
 15. Zagospodarowanie i pielęgnacja zbiornika Meksyk - zbudowanie pomostu w celu ograniczenia zadeptywania szuwarów przez mieszkańców Marek, postawienie tablic informacyjnych (więcej informacji).
 16. Rewitalizacja siedliska herpetofauny w rejonie zbiorników Konne - oczyszczenie zbiorników Konne z odpadów zalegających na ich dnie (więcej informacji).
 17. Odtworzenie warstwy krzewów w parku Dziesięciu Powieszonych - przywrócenie siedlisk niewielkich ptaków wróblowych (więcej informacji).

 Projekt był realizowany do maja 2016 roku.

 

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu: 387.531,00 zł

Dotacja: 387.531,00 zł

Wkład własny: 0 zł

 

ŹRÓDŁO DOTACJI:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Znalezione obrazy dla zapytania narodowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

logo EkoMarki
zdjęcie tablicy informacyjnej
zdjęcie tablicy informacyjnej
zdjęcie tablicy informacyjnej
sadzenie roślinek
sadzenie roślinek

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry