Projekty finansowane z Funduszy Unijnych

E-Opieka

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wartość dofinansowania EFRR:    5 000 000 EUR   - 20 874 500 PLN

Wkład własny:                  1 250 000EUR - 5 218 625 PLN

Całkowity budżet:             6  250 000EUR - 26 093 125 PLN

Partnerzy: 11 gmin:

Miasto stołeczne Warszawa + 10 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) (Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, Radzymin, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów)

Zakres: zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu wsparcia usług opiekuńczych w oparciu o rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne.

Cel Projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne WOF poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cele szczegółowe:

1. Podniesienie efektywności świadczonych usług opiekuńczych

2. Podniesienie jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

3. Wydłużenie okresu samodzielnego mieszkania osób korzystających z usług opiekuńczych.

4. Podniesienie jakości usług świadczonych w wybranych domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.

5. Zoptymalizowanie świadczenia usług opiekuńczych w gminach.

Opis projektu

Projekt zakłada realizację działań z zakresu informatyzacji usług opiekuńczych w dwóch etapach:

Etap I (2016-2018): Zaprojektowanie i budowa systemu wsparcia usług opiekuńczych w oparciu o rozwiązania informatyczne i teleinformatyczne.

Etap ten będzie miał kluczowe znaczenie w projekcie. W ramach etapu I zostanie zaprojektowany i zbudowany system, z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z usług opiekuńczych. Ważnym aspektem będzie tu współpraca z ekspertami i samymi użytkownikami przyszłych rozwiązań. Konieczne jest przeprowadzenie procesu projektowania, prototypowania i testowania we współpracy ze specjalistami z obszaru użyteczności i przyjazności rozwiązań cyfrowych oraz projektowania usług skoncentrowanego na użytkowniku, uwzględniającego jego potrzeby, możliwości i ograniczenia.

Ważnym elementem tego etapu będzie przetestowanie nowych rozwiązań technologicznych w domach pomocy społecznej, które następnie będą mogły być wdrażane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usług opiekuńczych. Testowanie prowadzone jest na zasadzie iteracji tzn. poprzez powtarzalne sprawdzanie wybranych technologii, a następnie udoskonalanie i wprowadzanie zmian. Zamknięty charakter domów pomocy społecznej pozwala na kontrolowane obserwowanie zachowania i reakcji użytkowników końcowych, tzn. osób starszych, osób niesamodzielnych, osób o ograniczonej sprawności. Testowanie technologii pozwoli również na sprawdzenie interakcji między urządzeniem, a osobami sprawującymi opiekę. Takie doświadczenie ma pozwolić na stworzenie przejrzystych interfejsów oraz cechować się intuicyjnymi rozwiązaniami.

Etap II:

- wdrożenie systemu: wśród osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (12 gmin partnerskich)

- wprowadzenie systemu informatycznego w domach pomocy społecznej (Warszawa)

System składa się z 4 komponentów:

a) stworzenie centrum wsparcia 24/7 świadczącego teleusługi oraz teleopiekę - centrum będzie posiadało podstawowe informacje o wszystkich podopiecznych z obszaru gmin uczestniczących w projekcie,

b) zapewnienie urządzeń monitorujących i umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia: urządzenia typu smart, np. tablet, technologie ubieralne (wearables) np. przycisk SOS, bransoletka/opaska,

c) zastosowanie narzędzi TIK w celu monitorowania usług świadczonych przez opiekunów w gminach biorących udział w projekcie (wystandaryzowanie i podniesienie jakości świadczonych usług),

d) stworzenie platformy cyfrowej powiązanej z centrum wsparcia - zapewnienie relacji społecznych poprzez wykorzystanie narzędzi TIK oraz sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.

Wstępny harmonogram finansowy w podziale na partnerów w załączniku poniżej

 

grafika ilustracyjna

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry