facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pakiet e-usług wykorzystujących urządzenia mobilne.

Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (V-WOF)

Celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów, poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

 W ramach projektu, zgodnie z zapisami Strategii ZIT WOF, powstaną 23 e-usługi.

Budżet: 16 908 812,50 EUR

Termin realizacji: lipiec 2016 r. – grudzień 2022 r.

Lista partycypujących gmin: Czosnów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Marki, Milanówek, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów

Komponenty

E-dostępność przestrzeni publicznych

1. mikronawigacja i informacje kontekstowe m.in. w urzędach, stacjach metra, przejściach podziemnych:

- nawigowanie wewnątrz budynków i w zamkniętych przestrzeniach

- lista spraw i informacji, gdzie/co załatwić – prowadzenie do pokoju/okienka

- ostrzeganie o przeszkodach

- wysyłanie aktualności, komunikatów, zaproszeń

2. oznaczenie „wizytówkami” placówek oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych, sportowych, pomocy społecznej

E-turystyka

Aplikacja, która na podstawie profilu użytkownika oraz jego zainteresowań, będzie:

- wirtualnym przewodnikiem z informacjami przekazywanymi w czasie rzeczywistym zgodnymi z lokalizacją użytkownika

- wyznaczać optymalną dla turysty ścieżkę zwiedzania, zgodną z jego preferencjami, wykorzystując w tym celu zbiór obiektów turystycznych WOF wprowadzony do bazy

- dostarczać informacje nt. oferty kulturalnej i gastronomicznej oraz informować o wydarzeniach sportowych

- dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w tym niewidomych)

E-transport publiczny

Dostarczenie mieszkańcom narzędzia mobilnego do planowania podróży i sprawnego poruszania się po terenie WOF, m.in. informowanie o:

- pojazdach znajdujących się w najbliższym otoczeniu użytkownika lub na wybranym przystanku

- o rzeczywistym czasie oczekiwania na wybrany pojazd,

- nadjeżdżającym (wybranym przez użytkownika) pojeździe komunikacji miejskiej,

- konieczności opuszczenia pojazdu „na następnym przystanku” oraz „na tym przystanku”

- utrudnieniach na drodze, podawanie sugestii modyfikacji trasy

Narzędzie elastycznie planujące podróż i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcjami wzroku

E-parkowanie

Mobilne narzędzie dla kierowców umożliwiające:

- odnajdowanie wolnego miejsca parkingowego

- nawigowanie do miejsca parkingowego

- opłatę za postój

Dla zarządcy infrastruktury:

- dokładne statystyki dotyczące parkowania

- dane dla kreowania polityki w tym obszarze

- wykrywanie niepłacących kierowców

E- środowisko

Prosta, czytelna i ogólnodostępna informacja o wybranych komponentach środowiska w metropolii (w postaci aplikacji mobilnej oraz portalu internetowego):

- klimat akustyczny (hałas)

- powietrze atmosferyczne

Ponadto

- natężenie ruchu

- parametry meteorologiczne

W odniesieniu do realizacji całego projektu zamierzonymi efektami są:
- Zwiększenie liczby mieszkańców i turystów korzystających z e-usług publicznych
- Szersze włączenie osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcjami wzroku w życie społeczne WOF
- Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców WOF
- Zwiększenie liczby gmin oferujących innowacyjne e-usługi mieszkańcom i turystom
- Pobudzenie innowacyjności lokalnych firm, organizacji pozarządowych, osób i zwiększenie udziału zaangażowania partnerów w kreowaniu rozwiązań z zakresu smart city
- Budowa ekosystemu innowacji sektora publicznego na poziomie metropolitalnym
- Podniesienie atrakcyjności i innowacyjności WOF w oczach mieszkańców, turystów, przedsiębiorstw, inwestorów

Udział Gminy Marki w projekcie:

e- dostępność – 2 obiekty z rozszerzoną funkcjonalnością – mikronawigacja, 
15 obiektów oznaczonych wizytówką
e-turystyka – 10 atrakcji oznaczonych wizytówką
e-transport – funkcjonalności aplikacji dla linii ZTM, które obsługują gminę
e-parkowanie – 200 miejsc objętych systemem
e-środowisko – 8 stacji pomiaru jakości powietrza

Budżet:                                 1 510 600 zł
Dofinansowanie 80%:      1 208 480 zł
Wkład własny 20%:              302 120 zł


Galeria

Kontakt

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
urzad.miasta@marki.pl
Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8-16, śr: 10-18

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa