Projekty finansowane z Budżetu Państwa lub z państwowych funduszy celowych

Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Klonowej

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez rozbudowę Cmentarnej i Klonowej" dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie: 819 981 zł

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez rozbudowę Cmentarnej i Klonowej" dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie: 819 981 zł

Opis:

Ulica Cmentarna - łączy Al. Marsz. J. Piłsudskiego z ul. Ks. A. Poławskiego (DW nr 631). Na długości projektowanej rozbudowy, od DW 631 do początku nawierzchni twardej z betonu asfaltowego, ul. Cmentarna była drogą gruntową. Na całej swojej długości pełni jednakże ważną funkcję w zakresie obsługi komunikacyjnej, charakterystyczną dla ulicy klasy D (zapewnia dojazd do posesji oraz funkcjonującego cmentarza). Ulica Cmentarna na całym odcinku nie posiadała wydzielonych ciągów pieszych. Zaprojektowany odcinek o długości 0,217 km jest przedłużeniem istniejącej drogi o nawierzchni twardej i planowane jest w trakcie rozbudowy uzyskanie parametrów dla klasy drogi D. Ponadto zaprojektowano chodnik dla pieszych, przyległy szerokości min. 2 m oraz chodnik z dopuszczeniem zatrzymania pojazdu szerokości 3,5 m. Na powierzchniach poza urządzeniami bezpośrednio związanymi z obsługą ruchu bądź odwodnieniem, zaplanowano wykonanie zieleńców. Całościowy zakres projektowanych prac obejmuje budowę poniższych elementów: jezdni ulicy o powierzchni 1335 m², chodników o pow. 575 m², zjazdów - 186 m², elementów odwodnienia, wykonanie zieleńców o pow. 788 m², wykonanie poboczy o pow. 147 m², rowu odwadniającego o długości 160,5 m. 

Ulica Klonowa – zaprojektowany odcinek ma długość 0,0765 km. Ponadto zaprojektowano chodnik o szerokości 2 m i długości 63,5 m, pięć zjazdów indywidualnych oraz rów odwadniający po zachodniej stronie drogi. W ramach inwestycji zrealizowano rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów, regulację przepustów pod zjazdami indywidualnymi wzdłuż istniejącego rowu, budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz chodnikiem po wschodniej stronie jezdni oraz wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.

Inwestycja wpłynie na istotną poprawę dostępności komunikacyjnej do:

  1. Lokalnych ośrodków gospodarczych.
  2. Instytucji publicznych.
  3. Instytucji realizujących zadania państwa kluczowe dla bezpieczeństwa obywateli.
  4. Transportu zbiorowego.

Okres realizacji:
Zakończenie projektu - 31.07.2020

Sposób finansowania:
Wartość projektu: 1 171 402,79 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:
1 171 402,79 zł

Dotacja:
819 981,00 zł

Wkład własny:
351 421,79 zł

Źródło dotacji:
Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Funduszu Dróg Samorządowych

zdjęcie tablicy informacyjnej
Cmentarna

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry