Projekty finansowane z Funduszy Unijnych

Liderzy konsultacji społecznych

Projekt pn. „LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” (nabór nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 Cel główny projektu:

Celem projektu realizowanego przez STOWARZYSZENIE URBANISTÓW ZOIU i Fundację Promocji Gmin Polskich jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycjo-budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym w min 20 gminach.

Gmina Miasto Marki otrzymała grant wysokości 50 000 zł na realizację konsultacji  Uchwały Nr XI/120/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, za pomocą następujących technik konsultacyjnych:

1. Technika 1: Badanie ankietowe,

2. Technika 2: Spotkanie otwarte,

3. Technika 3: Spotkanie konsultacyjne.

Opis przebiegu techniki

1. Technika 1: Badanie ankietowe

Liczba uczestników: 53 osoby

Zadanie zrealizowane - raport z badania – odebrany został 3 stycznia 2020r.

– załączono raport.

2. Technika 2: Spotkanie otwarte

Liczba uczestników: 45 osób

Zadanie zrealizowane – raport z badania – odebrany został 13 listopada 2019 r.załączono raport.

3. Technika 3: Spotkanie konsultacyjne

Liczba uczestników: 17 osób

Zadanie zrealizowane – raport z realizacji techniki – odebrany został 31 stycznia 2020r. - załączono raport.

Gmina Miasto Marki w wyniku konsultacji opracowała i uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2019-2026.

Informacje dotyczące projektu:
Działanie: 2.19. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Lider projektu: Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU
Partner: Fundacja Promocji Gmin Polskich
Termin realizacji: 01.01.2019 do 31.12.2021 r.
Wartość całkowita projektu: 1 979 898,00 zł
Wkład własny: 1 668 658,03 zł

zdjęcie ze spotkania

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry