facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rozbudowa ulicy Saturna w m. Marki.

Ulica Saturna wraz z towarzyszącym jej układem drogowym pełni funkcję dojazdu do zabudowań wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz przede wszystkim do Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego.

Zakres robót:

a) wycinka kolidujących drzew i krzewów wzdłuż projektowanej ulicy,

b) rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów kolidujących z przedmiotową inwestycją,

c) budowę kanalizacji deszczowej,

d) budowę kanalizacji sanitarnej: ciśnieniową oraz grawitacyjną wraz z przyłączami (koszty niekwalifikowane),

e) przebudowę uzbrojenia podziemnego i naziemnego kolidującego z inwestycją (rozbiórkę / przebudowę / budowę sieci elektroenergetycznej NN, SN, sieci gazowej),

f) budowę kanału technologicznego wzdłuż przedmiotowej ulicy, budowę jezdni, zjazdów oraz chodnika, g) budowę linii oświetleniowej wzdłuż projektowanej ulicy,

h) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu,

i) wykonanie konstrukcji skrzyżowań.

Całościowy zakres projektowanych prac obejmuje budowę poniższych elementów:

a) jezdni (długość 262,69 m, szerokość 6 m, nawierzchnia asfaltowa, przekrój 1 x 2) ,

b) chodnika (długość 262,69 m, nawierzchnia kostka betonowa),

c) zjazdów (14 sztuk, powierzchnia 143,15 m²),

d) budowa  kanalizacji deszczowej (długość 422,5 m),

e) wykonanie zieleńców (powierzchnia 1270 m²), w tym 800 m2 w rejonie skrzyżowania Marsa/Saturna, 374 m2 wzdłuż ul. Saturna, 100 m2 w rejonie ul. Stawowej/Ceglanej,

f) montaż punktów oświetlenia (15 sztuk), w tym w tym oświetlenie drogowe 9 szt. oraz doświetlenie przejść dla pieszych 6 szt.

Okres realizacji:

 10.2021-08.2022

Sposób finansowania:

Wartość zadania:

1 738 736,75 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych:

1 724 525,56 zł

Dofinansowanie:

1 034 715,33 zł

Wkład własny:

689 810,23 zł

Źródło dofinansowania:

Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Galeria

Projekty

Kontakt

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
urzad.miasta@marki.pl
Godziny pracy:
pn: 8-16
wt: 8-16
śr: 8-18
cz: 8-16
pt: 8-14

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa