Projekty finansowane z Funduszy Unijnych

Cyfrowa gmina

Zakup serwera i dysków oraz realizacja Diagnozy Cyberbezpieczeństwa

Zakup serwera i dysków oraz realizacja Diagnozy Cyberbezpieczeństwa

Gmina Miasto Marki w związku z pandemią COVID-19 zintensyfikowała proces elektronizacji usług celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Proces ten wymaga jednak stałego ponoszenia nakładów na rozwój infrastruktury informatycznej. W Urzędzie Miasta Marki w związku z cyfryzacją działań konieczne jest modernizowanie i doposażanie infrastruktury serwerowni. W powyższym zakresie w ramach pozyskanego grantu „Cyfrowa Gmina” zaplanowano nabycie SERWERA (1 szt.) i DYSKÓW (5 szt.) oraz przeprowadzenie DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA (1 szt.).

Wysokość grantu wynosi: 100 000,00 zł

Grant będzie realizowany w okresie od 29 kwietnia 2022 r. do 30 września 2023 r.

Opis koncepcji realizacji grantu wpisuje się w cele V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.

zdjęcie główne
Plakat z napisem Cyfrowa Gmina
fot. 2

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry