Projekty finansowane z innych dotacji i funduszy

Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw na system LED

Lokalizacja inwestycji

Obwód nr 1: Szpitalna;

Obwód 2: Zimna, Broniewskiego, Batorego, Zabawna, Starzyńskiego, Partyzantów, Brzozowa, Tuwima, Rybna, Matejki, Szeroka

 

Cel inwestycji

Wskazane drogi gminne posiadają przestarzałe i wyeksploatowane oświetleni drogowe wykorzystujące jako źródło światła lampy sodowe. W celu zminimalizowania kosztów konserwacji oraz zmniejszenia opłat bieżących zasadne jest zastąpienie starego oświetlenia drogowego nowym i energooszczędnym wykorzystujące technologię LED.

 

Parametry nowych opraw

1. Zasilanie: 220-240V; 50/60Hz; klasa izolacji II

2. Moc oprawy: 35W

3. Źródło światła: LED

4. Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem DALI oraz zaprogramowaną co najmniej 5 stopniową reedukację mocy i strumienia świetlnego bez sygnału zewnętrznego.

5. Poziom szczelności układu optycznego oraz elektrycznego min. IP66

 

Zakres inwestycyjny:

1. wykonanie dokumentacji przetargowej na demontaż istniejących opraw oraz montaż nowych wraz z montażem wysięgników oraz podłączenie do instalacji elektrycznej.

2. Ogłoszenie przetargu w trybie podstawowym.

3. Badanie złożonych ofert przez wykonawców.

4. Ogłoszenie najkorzystniejszej oferty oraz podpisanie umowy z wykonawcą.

5. W ramach wynagrodzenia wykonawca:

a. zakupi nowe oprawy.

b. zdemontuje istniejące oprawy oświetleniowe.

c. zamontuje wysięgniki dla oprawy.

d. zamontuje oprawę.

e. podłączy oprawy do instalacji elektrycznej.

f. Uruchomi zamontowane oprawy

 

Terminy realizacji inwestycji

Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania 01.07.2022

Planowana data zakończenia realizacji zadania 15.11.2022

 

Efekt ekologiczny

Zmniejszenie zużycia energii – poprawa stabilności energetycznej, poprawa jakości powietrza (zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza wywołanego zużyciem paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej;

Poprawa jakości środowiska miejskiego – wymiana przestarzałych źródeł oświetlenia na ekologiczne (przyjazne środowisku).

 

Szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania

199 988,00 zł

w tym koszty kwalifikowalne

199 988,00 zł

Deklarowany minimalny udział własny w kosztach kwalifikowalnych realizowanego zadania 50 proc.

99 994,00 zł
 

Zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw na system LED. Obwód nr 1: Szpitalna; Obwód 2: Zimna, Broniewskiego, Batorego, Zabawna, Starzyńskiego, Partyzantów, Brzozowa, Tuwima, Rybna, Matejki, Szeroka” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

zdjęcie główne
fot. 1

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry