Projekty finansowane z Funduszy Unijnych

Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego

Projekt "Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego" finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt "Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego" finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

NAZWA:

Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego

CEL:

Cel główny:

Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 5 Urzędach JST z 2 powiatów (wołomińskiego i pułtuskiego) województwa mazowieckiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zadań w projekcie w terminie do 31.12.2017r.

OPIS:

Projekt partnerski jest realizowany wspólnie przez następujące instytucje:

Lider:

MTD Consulting Marcin Król

Partnerzy:

 1. Gmina Miasto Marki
 2. Gmina Klembów
 3. Gmina Miasto Tłuszcz
 4. Gmina Pokrzywnica
 5. Gmina Pułtusk
 6. Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A

Zadania zaplanowane w projekcie:

 1. Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej w 5 JST.
 2. Wdrożenie rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach w 5 JST.
 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 5 JST.
 4. Otwarcie punktów potwierdzania profili zaufanych - PPPZ w 4 JST.
 5. Przeszkolenie 24 pracowników samorządowych z 5 JST w obszarze podatków i opłat.
 6. Przeszkolenie 14 pracowników samorządowych z 5 JST w obszarze zarządzania nieruchomościami.
 7. Przeszkolenie 102 pracowników samorządowych z 5 JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności świadczenia usług elektronicznych.

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu:

 1. 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców.
 2. 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami.
 3. 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy.
 4. 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.
 5. 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta.
 6. 4 Jednostki samorządu terytorialnego, w których uruchomiono punkt potwierdzania profilu zaufanego.
 7. 140 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

OKRES REALIZACJI:

01.09.2016 - 31.12.2017

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu:

954 100,81 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

954 100,81 zł

Dotacja:

804 116,16 zł (84,28%)

Wkład własny:

149 984,65 zł (15,72%)

Źródło dotacji:

Projekt jest realizowany w ramach: Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

plakat informujący o projekcie

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry