Zadania finansowane z Budżetu Państwa lub z państwowych funduszy celowych

Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6

Realizacja inwestycji ma charakter strategiczny, co wpisuje się w założenia Polskiego Ładu. Zespół budowlany osiedla robotniczego wraz z najbliższym otoczeniem, powstały w latach 1883-95, wpisany jest do rejestru zabytków. Inwestycja stanowi jedno z kluczowych zadań w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2019-2026.

ZAKRES ZADANIA

Planowane prace obejmują częściowy remont i estetyzację kamienic. Prace planowane do wykonania obejmują:

 • ocenę stanu technicznego budynku
 • izolację pionową ścian fundamentowych
 • izolację poziomą ścian piwnicznych i izolację stropu nad piwnicą
 • remont schodów wejściowych do budynku,
 • wykonanie opaski wokół budynku,
 • remont ścian zewnętrznych budynku,
 • wymianę rur spustowych,
 • wymianę okien i drzwi zewnętrznych
 • wymiana okien piwnicznych i strychowych
 • wymiana zadaszeń nad wejściami do budynku,
 • wymiana oświetlenia zewnętrznego na budynku,
 • doposażenie budynku w elementy instalacji wentylacji grawitacyjnej
 • montaż anten zbiorczych w budynkach

Roboty budowlane są wykonywane na podstawie posiadanego pozwolenia budowlanego. Zakres prac został uzgodniony z konserwatorem zabytków.

Wartość zadania: 7 581 102 zł 10 gr

Wartość dotacji: 4 500 000 zł

Wkład własny: 3 081 102 zł 10 gr

zdjęcie główne
fot. 2
fot. 3

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry