Projekty finansowane z innych dotacji i funduszy

Remont zabytkowej kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 82

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu Mazowsze dla zabytków

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu Mazowsze dla zabytków

Lokalizacja

Zespół budowlany osiedla robotniczego, wraz z najbliższym otoczeniem, powstały w latach 1883-1895, położony w Markach (obręb geodezyjny 5-03,5-08), gmina Marki, powiat wołomiński. Przedmiotowy zespół tworzą budynki, oznaczone następującymi adresami: ul. Barska 2, 4, 6; ul. Jasna 5, 7; Al. Marszałka J. Piłsudskiego 35, 37, 39, 43, 76, 78, 80, 82, 84, 86; ul. J. Słowackiego 1,3.

 

Przedmiot inwestycji

Budynek mieszczący się pod adresem: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 82, 05-270 Marki, który należy do zespołu budowlanego osiedla robotniczego, stanowi zespół osiedla robotniczego powstał przy fabryce Braci Briggsów w Markach. Zlokalizowany jest na terenie dawnej osady fabrycznej. Zespół mieszkalny wybudowany został dla pracowników ww. fabryki. W roku 1883 tereny należące wcześniej do spółki udziałowej pod nazwą „Folwark i cegielnia wójtostwa Marki” zakupili pochodzący z przemysłowego miasta Bradford (Wielka Brytania), angielscy przedsiębiorcy – bracia Edward, Alfred i John Briggs. Dwaj z trzech lokujących swoje kapitały w Markach cudzoziemców byli właścicielami dużych, reprezentujących branżę włókienniczą zakładów. Zakład w Bradford należał do najbardziej liczących się, a zarazem najstarszych ośrodków ówczesnego przemysłu wełnianego Wielkiej Brytanii.

W latach 1883-84 wzniesiono zespół piętnastu identycznych, pięcioosiowych, piętrowych i podpiwniczonych budynków zlokalizowanych po obu stronach szosy Radzymińskiej – 6 po stronie północnej i 9 po stronie południowej, do tej grupy należy budynek mieszczący się pod adresem: Al. Marsz. J. Piłsudskiego 82, 05-270 Marki, na remont którego został złożony wniosek o dotację.

 

Zakres rzeczowy zadania

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku zgodne z zaakceptowanym Programem prac konserwatorskich

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze;

2. Okna;

3. Drzwi;

4. Klamrowanie;

5. Obróbki blacharskie;

6. Remont elewacji;

7. Ocieplenie stropu nad piwnicą;

8. Izolacja ścian fundamentowych;

9. Schody wejściowe;

10. Montaż elementów na elewacji;

11. Wentylacja;

12. Rusztowania;

13. Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Finanse

  • Całkowita kwota prac konserwatorskich: 469 997
  • Koszt zadania objęty dofinansowaniem: 335 731,37
  • Dofinansowanie 110 000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu Mazowsze dla zabytków
zdjęcie główne
Z certyfikatem "Cenny Zabytek Mazowsza"
Okno wyremontowanej kamienicy

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry