facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Projekt "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budowa parkingów Parkuj i Jedź przy ulicach Dużej i Sportowej na terenie Gminy Miasto Marki

Otwarcie ofert w przetargu na realizację inwestycji "Budowa parkingów"

O budowę obiektów przy Sportowej i Dużej rywalizują warszawskie firmy: Delta i STD Nasiłowski.

W piątek otworzyliśmy oferty w przetargu na zaprojektowanie i zbudowanie dwóch parkingów „Parkuj i Jedź”. Powstaną one przy ulicach: Sportowej i Dużej i są obficie dofinansowane z unijnej puli. Zakończenie prac przewidziano na jesień tego roku.

Oferty złożyły dwie warszawskie firmy: Delta oraz STD Nasiłowski. O wyborze zwycięzcy tego postępowania decydują trzy czynniki: cena, okres gwarancji i rękojmi oraz doświadczenie projektanta w branży drogowej. Obie firmy zaproponowały maksymalny 60-miesięczny okres gwarancji. Przedstawiły też co najmniej trzy zrealizowane już projekty parkingów samochodowych (Delta – 3, STD Nasiłowski - 5). Ich oferty różnią się ceną brutto. Firma Delta zaproponowała, że wykona prace za 3 880 650 zł brutto, natomiast STD Nasiłowski – za 2 495 670 zł brutto.  Przed otwarciem ofert ratusz poinformował, że zamierzał wydać na to postępowanie 2 580 109,5 zł. Ruszyła procedura oceny złożonych ofert.

- Warto podkreślić, że otrzymaliśmy unijne dofinansowanie na parkingi przy Dużej i Sportowej. Z tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dostaniemy około 2 mln zł dotacji na realizację tych przedsięwzięć. Z tego źródła otrzymamy także ponad 11 mln zł na budowę dróg rowerowych - mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.

Budowa parkingu przy Dużej i Sportowej obejmuje wykonanie m.in.:
- odpowiednio 48 i 102 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych (w tym dla osób niepełnosprawnych),
- 30 i 42 miejsc postojowych dla rowerów z wiatą zadaszającą wraz ze ścieżką rowerową w obrębie parkingu,
- chodnika  wraz z rampami dla osób niepełnosprawnych,
- punktów ładowania samochodów elektrycznych,
- monitoringu wizyjnego,
- obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, biletomaty, toalety),
- zagospodarowanie terenu zielenią, oznakowania i organizacji ruchu.

Dodatkowo przy ul. Dużej wykonana zostanie przebudowa zjazdów na parking oraz pętli autobusowej, zaś przy ul. Sportowej odwodnienie terenu.


Sobota, 11 lutego 2017

Projekty

Kontakt

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
urzad.miasta@marki.pl
Godziny pracy:
pn: 8-16
wt: 8-16
śr: 8-18
cz: 8-16
pt: 8-14

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa