Projekty finansowane z Budżetu Państwa lub z państwowych funduszy celowych

Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-10 - etap II

Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-10 w mieście Marki    (etap II) dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 149.395,00 zł

Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-10 w mieście Marki   (etap II) dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 149.395,00 zł

NAZWA:

Modernizacja rowu melioracyjno-komunalnego R-10 w mieście Marki (etap II)

 

CEL:

Poprawa drożności urządzeń melioracyjno-komunalnych na terenie Gminy Miasto Marki

 

OPIS:

W 2015 roku wykonano I etap prac związany z remontem odcinków odkrytych rowu R-10 o długości 1447 mb. W ramach etapu II modernizacji rowu R-10 wykonano przebudowę wszystkich przepustów drogowych (10 szt.) wraz z remontem rurociągu o długości 123,5 mb oraz pozostałego odcinka rowu otwartego o długości 131 mb.

 

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu: 341.525,00 zł

Dotacja: 149.395,00 zł

Wkład własny: 192.130,00 zł

 

ŹRÓDŁO DOTACJI:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

 

 

 

zdjęcie rowu melioracyjnego
zdjęcie: rów melioracyjny
zdjęcie: rów melioracyjny
zdjęcie: rów melioracyjny
mapa z zaznaczonymi rowami melioracyjnymi

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry