Projekty finansowane z Budżetu Państwa lub z państwowych funduszy celowych

Przebudowa ulicy Pomnikowej w mieście Marki - REJON II

Projekt "Przebudowa ulicy Pomnikowej w mieście Marki - REJON II" współfinansowany jest przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

Projekt "Przebudowa ulicy Pomnikowej w mieście Marki - REJON II" współfinansowany jest przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

NAZWA:

Przebudowa ulicy Pomnikowej w mieście Marki - REJON II

CEL:

Cel główny:

Przebudowa ulicy Pomnikowej (w nawiasach stan przed przebudową):

długość ulicy 788mb (788mb), klasa ulicy L (L), szerokość jezdni 6m (7m), szerokość chodników 2,00m-3,40m (2,00m-3,40m), szerokość pasa drogowego 10,5-14,5m (10,5-14,5m) , 1 zatoka postojowa 40x2,5m - skosy 1:1 (0 szt.), 3 miejsca postojowe o wymiarach 2,5mx4,5m (0 szt.), 6 skrzyżowania wyniesione (0 szt.), 1 peron autobusowy (0 szt.).

OPIS:

Ulica Pomnikowa łączy się z drogą krajową nr 8 (al. Marsz. J. Piłsudskiego) relacji Warszawa - Białystok. Jest to główna arteria przechodząca przez centrum miasta Marki, dzieląca aglomerację na dwie, w przybliżeniu, równe części. Ulica Pomnikowa, poprzez bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 8 stanowi łącznik do obecnego ciągu komunikacyjnego, pozwalającego kierowcom ominięcie korków na drodze krajowej nr 8. Jednocześnie ulica Pomnikowa, w koncepcji budowy i modernizacji dróg w mieście Marki, została ujęta jako łącznik pomiędzy planowanym, alternatywnym przejazdem po stronie zachodniej miasta do drogi wojewódzkiej DW 632 (ul. Legionowa), tzw. małej obwodnicy mareckiej oraz do drogi krajowej nr 8. W układzie głównym koncepcji drogowej będzie połączenie ulicy Pomnikowej poprzez ulice Karłowicza i Okólną do planowanego przedłużenia trasy Mostu Północnego.

Przebudowa ul. Pomnikowej w Markach podniesie parametry użytkowe drogi, a wymiana nawierzchni przyczyni się do zwiększenia nośności ulicy oraz płynności ruchu. Ulica Pomnikowa jest alternatywą dla drogi krajowej DK8 (brak korków przełoży się na niższą emisję spalin - efekt ekologiczny). Droga ta ma znaczenie ponadlokalne (kierowcy z Wyszkowa, Radzymina dojeżdżający do Warszawy kierują się na ul. Pomnikową i dalej przez Marki) w szczególności w związku z dużym obciążeniem ruchem pojazdów drogi DK8 (57 tys. pojazdów/dobę, dane z GPR 2010), w tym ciężarowych, a także TIR-ów.

Ulica Pomnikowa łączy się z drogą krajową nr 8 (al. Marsz. J. Piłsudskiego) relacji Warszawa - Białystok. Bezpośrednie połączenie poprzez sygnalizację świetlną z drogą krajową, poprawa stanu nawierzchni i uporządkowaniu ruchu pieszego oraz samochodowego zwiększy znacznie możliwości planistyczne w realizacji zadań tej części miasta w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, zarządzania kryzysowego. Realizacja zadania umożliwi szybszy dojazd służbom ratowniczym oraz porządkowym.

Przebudowa ul. Pomnikowej wpłynęła na istotną poprawę dostępności komunikacyjnej do:

  1. Lokalnych ośrodków gospodarczych
  2. Instytucji publicznych
  3. Instytucji realizujących zadania państwa kluczowe dla bezpieczeństwa obywateli
  4. Transportu zbiorowego

OKRES REALIZACJI:

01.04.2016 - 31.10.2016 (dane z wniosku)

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu:

3 356 255,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

2 381 103,75 zł

Dotacja:

1 678 127,00 zł (wnioskowana), 139 403,00zł (otrzymana)

Wkład własny:

1 678 128,00 zł

Źródło dotacji:

Projekt Przebudowa ulicy Pomnikowej w mieście Marki - REJON II współfinansowany jest przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.

zdjęcie ulicy Pomnikowej

Urząd Miasta Marki, 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03, urzad.miasta@marki.pl

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www - Marki, Warszawa

skocz do góry