facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Marki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 56.631,00 zł.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest - 2016

NAZWA:

Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Marki


CEL:

Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych jakim są odpady azbestowe


OPIS:

Pod koniec sierpnia 2016 r. miasto realizowało zadanie pn. „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki”, które w 85% zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przetarg na realizację usługi wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane T-tel Tomasz Wieczorek. Zakres prac obejmował w szczególności odbiór od mieszkańców, transport i utylizację na uprawnionym do przyjęcia odpadów niebezpiecznych składowisku odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05*. W ramach realizacji tego zadania z terenu miasta Marki odebrano 262,52 Mg płyt azbestowych.

 

SPOSÓB FINANSOWANIA:

Wartość projektu: 66.624,95 zł

Dotacja: 56.631,00 zł

Wkład własny: 9.993,95 zł


ŹRÓDŁO DOTACJI:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Galeria

Projekty

Kontakt

Urząd Miasta Marki
Al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki
urzad.miasta@marki.pl
Godziny pracy:
pn: 8-16
wt: 8-16
śr: 8-18
cz: 8-16
pt: 8-14

Deklaracja dostępności

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa